Oppunder tregrensa mot Budalsfjella i Trøndelag finner du Fjellgarveriet, et lite garveri som har vokst fram på Rønning gård som en attåtnæring til gårdsdrifta. 

Vår filosofi er å utnytte de råvarene og ressursene vi har rundt oss på en bærekraftig måte. Skinn- ogn pelsressurser blir ofte ikke brukt, og foredling av disse råstoffene er sirkulærøkonomi i praksis.