Opprinnelsen til Fjellgarveriet starta oppunder tregrensa mot Budalsfjella i Trøndelag. Nå driver vi naturgarveriet fra fjærekanten med den samme filosofien om å utnytte de råvarene og ressursene vi har rundt oss på en bærekraftig måte. Skinn- og pelsressurser blir ofte ikke brukt, og foredling av disse råstoffene er sirkulærøkonomi i praksis.